EEN GREEP UIT VESTA IN ANDERE MEDIA

 

HET OUDSTE BERICHT STAAT BOVENAAN.


OPEN UNIVERSITEIT
September 2017

Henrietta Joosten noemt Academie  Vesta op pag 37. ‘ Een voorbeeld van een onderwijsinstituut dat van haar studenten verwacht dat ze als professional deelnemen aan de publieke sfeer is Academie Vesta, een expertisecentrum dat ondermeer parttime beroepsopleidingen aanbiedt op het gebied van integratieve psychologie.  Studenten aan deze academie kunnen pas afstuderen wanneer deze hebben laten zien wat ze vanuit hun professie daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de samenleving. Dus niet alleen aan een individuele cliënt of opdrachtgever maar aan de samenleving als geheel.’

Artikel: De publieke dimensie van het HBO

https://philarchive.org/archive/JOODPD

 

VAN 12 TOT 18
Mei 2020

Bram Verweij verzocht Academie Vesta om medewerking voor een informatief atikel over ouderverstoting voor docenten in het voortgezet onderwijs, intern begeleiders en zorgcoordinatoren. Het artikel is gepubliceerd in het blad Van 12 tot 18.

Artikel: Vertrouw niet blindelings de taal van kinderen.

https://www.onderwijsdatabank.nl/110843/vertrouw-niet-blindelings-de-taal-van-kinderen/

 

HAPTONOMISCH CONTACT
December 2020

Ammeli van Beurden scheef, met co-auteur Monique van Bilderbeek, een artikel over de online gegeven lezing het samengestelde gezin. Deze lezing maakt deel uit van het nascholingsaanbod van Academie Vesta.

Artikel: Het samengestelde gezin.

https://ith-haptonomie.nl/wp-content/uploads/2019/01/PDF-artikel-Het-samengestelde-gezin-HC-4-2020.pdf

 

EVA JINEK
April 2021

Het team van Eva Jinek zocht begin 2021 contact met ons met de vraag of we medewerking wilden verlenen aan een artikel over ouderverstoting. Het stuk is te vinden op de site van Jinek.

Artikel: Het spel waarbij iedereen verliest/

https://www.evajinek.nl/onderwerpen/artikel/5223395/ouderverstoting-scheiding-psychologie-advies

 

SNRO
Mei 2021

Anke Buurma bezocht de academie in maart 2020. Het artikel dat zij hierover schreef is te vinden op de website van de SNRO.

Artikel: Marina Boonman is 2 maal SA geaccrediteerd
Vesta combineert "alles" in psychische zorg.

https://snro-instituut.nl/artikel/marina

 

UNIVERSITEIT LEIDEN / Studentenvereniging Emile
November 2021

Studenten van de universiteit van Leiden nodigden ons in 2021 uit om naar Düsseldorf  te komen om voor hen een lezing te verzorgen.

https://tabulascripta-emile.nl/ouderverstoting/

 

WEBSITE 'VOOR DE JEUGD EN HET GEZIN'.
Mei 2022

De site ‘Voor de jeugd en het gezin’ benaderde Academie Vesta voor medewerking aan een artikel over ouderverstoting. 

Artikel: Ouderverstoting; Extreem ingrijpend en nog onvoldoende zichbaar in de hulpverlening.

https://www.voordejeugdenhetgezin.nl/actueel/weblog/praktijkvoorbeeld/2022/ouderverstoting-extreem-ingrijpend-en-nog-onvoldoende-zichtbaar-in-de-hulpverlening

 

HAPTONOMISCH CONTACT

Artikel: Ouderverstoting
Link wordt nog geplaatst.

 
Enkele voordelen van onze opleidingen

Onze opleidingen zijn als enige door de SNRO beoordeeld met  ‘Excellent’. U volgt gegarandeerd een opleiding van hoogste kwaliteit.

U leert vanuit verschillende psychologische benaderingen een voor elke cliënt passende begeledingswijze te ontwikkelen en te bieden.

U leert zowel cliënten met enkelvoudige hulpvragen te begeleiden als cliënten met complexe hulpvragen.

U leert zowel zelfstandig te werken als multidisciplinair met bv psychiaters.

Onze lesgroepen bestaan uit maximaal 4 personen waardoor er veel individuele aandacht is voor elke student.

Naast groepsintervisie krijgt u 90 uur individuele begeleiding.

U kunt in uw eigen tempo studeren.

U krijgt vakinhoudelijke ondersteuning bij het opzetten van uw praktijk/onderneming. 

Vanaf het tweede studiejaar kunt u inkomsten hebben uit uw eigen praktijk.

U behaalt tijdens uw opleiding het door zorgverzekeraars verplichte diploma psychosociale basiskennis zonder extra kosten.

U wordt na uw afstuderen opgenomen in de Zorggids.

U kunt na uw afstuderen ook in andere Europese landen als volwaardig therapeut werken.

 

 

 

snro psbk plato hbo
snro psbk plato
CRKBO
nfg
vvvk
vbag
vereniging van natuurgeneeskundig therapeuten
vereniging van integraal therapeuten
batc beroepsorganisatie