Supervisie voor praktiserend therapeuten

Voor afgestudeert therapeuten biedt supervisie een belangrijke mogelijkheid het eigen professionele functioneren onder de loep te nemen en blijvend te optimaliseren. Onder leiding van een supervisor wordt gewerkt met cases die de supervisant inbrengt. De supervisie kan individueel worden ontvangen of in kleine groepjes van maximaal 4 supervisanten.


Individuele supervisie
Supervisie biedt je als hulpverlener de mogelijkheid je eigen professionele functioneren te onderzoeken
en blijvend te optimaliseren. Onder leiding van een supervisor wordt gewerkt met cases die de supervisant inbrengt.
De supervisie wordt individueel gegeven.

De kosten zijn 65 euro per half uur.


Groepssupervisie
Groepssupervisie biedt je de mogelijkheid om samen met collega’s onder begeleiding van
een aan de academie verbonden docent  de effectiviteit van de door jou geboden begeleiding
te verhogen en je persoonlijke werkstijl verder te ontwikkelen.
Per ingebrachte casus krijgt je ter verdieping extra theorie aangereikt.

De kosten zijn 140 euro per uur. Deze kosten kunnen worden verdeeld over maximaal 3 supervisanten.

Eens in de een a twee maanden is er een bijeenkomst. Je schrijft je in voor een blok van vijf sessies.
De volgende groepssupervisie (maximaal vijf personen) komt bijeen op vrijdagen.

 

 

  
Enkele voordelen van onze opleidingen

Onze opleidingen zijn als enige door de SNRO beoordeeld met  ‘Excellent’. U volgt gegarandeerd een opleiding van hoogste kwaliteit.

U leert vanuit verschillende psychologische benaderingen een voor elke cliënt passende begeledingswijze te ontwikkelen en te bieden.

U leert zowel cliënten met enkelvoudige hulpvragen te begeleiden als cliënten met complexe hulpvragen.

U leert zowel zelfstandig te werken als multidisciplinair met bv psychiaters.

Onze lesgroepen bestaan uit maximaal 4 personen waardoor er veel individuele aandacht is voor elke student.

Naast groepsintervisie krijgt u 90 uur individuele begeleiding.

U kunt in uw eigen tempo studeren.

U krijgt vakinhoudelijke ondersteuning bij het opzetten van uw praktijk/onderneming. 

Vanaf het tweede studiejaar kunt u inkomsten hebben uit uw eigen praktijk.

U behaalt tijdens uw opleiding het door zorgverzekeraars verplichte diploma psychosociale basiskennis zonder extra kosten.

U wordt na uw afstuderen opgenomen in de Zorggids.

U kunt na uw afstuderen ook in andere Europese landen als volwaardig therapeut werken.

 

 

 

snro psbk plato hbo
snro psbk plato
CRKBO
nfg
vvvk
vbag
vereniging van natuurgeneeskundig therapeuten
vereniging van integraal therapeuten
batc beroepsorganisatie