Lezingen

 

Lezing Ouderverstoting [meer informatie vindt u onderaan deze pagina] 
22 Maart 2024
Voor meer informatie en inschrijving kunt u per e-mail contact opnemen met onze administratie. 
E-mail: administratie@academievesta.nl

 

Lezing Ouderverstoting.voor medewerkers van de Rechterlijke macht, de Raad voor de Kinderbescherming, Centrum Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg, de advocatuur en (kinder-en jeugd) therapeuten.

Als Raadsonderzoeker, gezinsvoogd, of andere hulpverlener wordt u (steeds) vaker geconfronteerd met kinderen die heel stelling aangeven ècht niet meer naar de andere ouder te willen gaan. Vaak gaat dit gepaard met zorgwekkende uitspraken over de andere ouder.

Hoe gaat u hier mee om? Spreekt het kind de ‘waarheid’ of wordt deze waarheid ingegeven door de andere (vaak verzorgende) ouder? Voor de rechter die het kind slechts 15 minuten spreekt op een minderjarige verhoor, is dit vaak moeilijk in te schatten. Maar ook voor de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg is het vaak moeilijk om te beoordelen wat er nu daadwerkelijk speelt.

Als er spake is van ouderverstoting is het belangrijk dat dit snel herkend wordt. Ouderverstoting houdt in dat het kind, uit angst en loyaliteit, het onrealistische negatieve beeld dat de ene ouder van de andere ouder heeft overneemt, en dat beeld uiteindelijk als zijn eigen beeld gaat ervaren. Het kind wijst als gevolg hiervan deze ouder (en diens familie) af (zij kunnen niets goed doen) en wordt over-loyaal aan de beinvloedende ouder (deze wordt gezien als perfect). Zo ontstaat in het kind het beeld van een complete goede en compleet slechte ouder. Dit heeft een zeer schadelijke invloed op de verdere ontwikkeling van het kind.

Herkenning van ouderverstoting is, vanwege de onderliggende psychische dynamieken, complex. Ze worden dan ook vaak door hulpverleners, advocaten en rechters meestal niet opgemerkt en het gedrag van de betrokken gezinsleden wordt als gevolg daarvan verkeerd geïnterpreteerd.


Wat houdt de lezing in?

In deze lezing over ouderverstoting komt het volgende aan bod:
- Wat is ouderverstoting, en welke stadia zijn er?
- Wat zijn de kenmerken van ouderverstoting?
- Wat is de dynamiek binnen het gezin is?
- Wat is coalitievorming?
- Hoe komt ouderverstoting tot stand en waarom?
- De belangrijkste vraag: indien sprake is van ouderverstoting. Welke stappen moeten dan genomen worden?
- Welk advies dient gegeven te worden door de hulpverlener indien sprake is van ouderverstoting?

Tijdens de lezing krijgt u duidelijkheid over wat zich in de persoonlijkheidsstructuur van de ouder afspeelt waardoor deze op een gegeven moment overgaat tot het opzetten van het kind tegen de andere ouder. Na het volgen van deze lezing zult u beter in staat zijn om de signalen van ouderverstoting en de onderliggende problematiek te begrijpen.

 

Voor wie is de lezing aanbevolen?
Deze lezing is bedoeld voor leden van de Rechterlijke macht, de Raad voor de Kinderbescherming, CJG, BJZ, de advocatuur, (kinder- en jeugd) therapeuten en andere bij ouderverstoting betrokkenen.

 

 

 

 

 

 
Enkele voordelen van onze opleidingen

Onze opleidingen zijn als enige door de SNRO beoordeeld met  ‘Excellent’. U volgt gegarandeerd een opleiding van hoogste kwaliteit.

U leert vanuit verschillende psychologische benaderingen een voor elke cliënt passende begeledingswijze te ontwikkelen en te bieden.

U leert zowel cliënten met enkelvoudige hulpvragen te begeleiden als cliënten met complexe hulpvragen.

U leert zowel zelfstandig te werken als multidisciplinair met bv psychiaters.

Onze lesgroepen bestaan uit maximaal 4 personen waardoor er veel individuele aandacht is voor elke student.

Naast groepsintervisie krijgt u 90 uur individuele begeleiding.

U kunt in uw eigen tempo studeren.

U krijgt vakinhoudelijke ondersteuning bij het opzetten van uw praktijk/onderneming. 

Vanaf het tweede studiejaar kunt u inkomsten hebben uit uw eigen praktijk.

U behaalt tijdens uw opleiding het door zorgverzekeraars verplichte diploma psychosociale basiskennis zonder extra kosten.

U wordt na uw afstuderen opgenomen in de Zorggids.

U kunt na uw afstuderen ook in andere Europese landen als volwaardig therapeut werken.

 

 

 

snro psbk plato hbo
snro psbk plato
CRKBO
nfg
vvvk
vbag
vereniging van natuurgeneeskundig therapeuten
vereniging van integraal therapeuten
batc beroepsorganisatie