Nascholingen en studiedagen

 

Academie Vesta biedt onderstaande PSBK geaccrediteerde nascholingen.
 

VAN ECHTSCHEIDING TOT VECHTSCHEIDING TOT OUDERVERSTOTING 
PSBK geaccrediteerd
De lezing is tevens SKJ geaccrediteerd
Woensdag 24 mei 2023

Wat is ouderverstoting?
Ouderverstoting houdt in dat het kind, uit angst en loyaliteit, het onrealistische negatieve beeld dat de ene (vaak verzorgende) ouder van de andere ouder heeft overneemt en dat beeld uiteindelijk gaat ervaren als van hemzelf zijnde. Het kind wijst als gevolg daarvan deze ouder (en diens familie) af (zij kunnen niets goed doen) en wordt over-loyaal aan de beïnvloedende ouder (deze wordt gezien als perfect). Zo ontstaat in het kind het beeld van een compleet goede en een compleet slechte ouder. Dit heeft een zeer schadelijke invloed op de verdere ontwikkeling van het kind. Ouderverstoting lijdt bij het kind en de verstoten ouder tot levenslange psychische wonden die ook in de nakomende generaties sporen achterlaten. Ouderverstoting schaadt ook de verstotende ouder zelf. Uiteindelijk kent het proces alleen slachtoffers.
De onderliggende psychische dynamieken die tot deze gezinssituatie lijden zijn complex, mede door hun onderlinge beïnvloeding. Ze worden dan ook door hulpverleners, advocaten en rechters meestal niet opgemerkt en het gedrag van de betrokken gezinsleden wordt als gevolg daarvan verkeerd geïnterpreteerd. Hier is de uitspraak: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt.” op zijn plaats.

Programma
Tijdens deze lezing krijgt u duidelijkheid over wat zich in de persoonlijkheidsstructuur van een ouder afspeelt waardoor deze op een gegeven moment overgaat tot het opzetten van het kind tegen de andere ouder. Ook wordt uitleg gegeven over de succesvolheid van de beïnvloedingtechnieken die daarbij worden gebruikt.
De signalen van ouderverstoting worden hierdoor begrijpelijk en herkenbaar en de blijvende schade die het kind oploopt concreet.
De effecten op de verstoten ouder worden verhelderd en de systemische instandhouders worden belicht.
Tevens krijgt u uitleg over de verantwoordelijkheid van hulpverleners bij het vermoeden van ouderverstoting en hoe aan deze verantwoordelijkheid vorm kan worden gegeven. Daarbij zal de koppeling met de DSM 5 en de Nederlandse Wet worden gemaakt.
s’ Middags leert u a.d.h.v. casuïstiek de signalen van ouderverstotingsdynamiek herkennen en een algemeen begeleidingsplan op te stellen. Er is gelegenheid voor inbreng van eigen casuïstiek. 

Vraag voor meer informatie de brochure aan: administratie@academievesta.nl

 

ETIKETKINDEREN: ADHD EN ASS

PSBK  geaccrediteerd
Dinsdag 19 september 2023

Etiketkinderen
Maar liefst 20 tot 30% van alle kinderen in Nederland heeft een psychiatrische diagnose. Labels die deze kinderen een leven lang met zich meedragen met alle gevolgen van dien. Men begint zich, met name binnen de hulpverlening, steeds meer de vraag  te stellen: ‘Lijden al deze kinderen daadwerkelijk aan een psychiatrisch ziektebeeld of is er ets anders aan de hand?’ Het vermoeden bestaat dat er in toenemende mate sprake is van overdiagnostiek.
De vraag dient zich aan hoe hulpverleners ethisch kunnen omgaan met deze neiging minderjarigen en  volwassenen zo massaal te labelen.
Welke factoren hebben tot deze maatschappelijke tendens geleid en hoe kunt wij ons hier professioneel kritisch toe verhouden?

Programma
Tijdens de ochtend-lezing worden de maatschappelijke achtergronden van de trend om kinderen (en volwassenen) te etiketteren besproken. De voor– en nadelen van het hebben van een diagnose, voor zowel cliënten, hun omgeving als betrokken hulpverleners worden belicht.
‘s Middags wordt stilgestaan bij twee van de momenteel meest gestelde diagnoses: ADHD en autisme spectrum stoornis (ASS). U krijgt inzicht in op welke wijze de hersenen van mensen met daadwerkelijke ADHD of autisme anders functioneren van bij mensen zonder deze  ADHD en ASS. Er wordt aandacht besteed aan de belangrijkste uitgangspunten in het geven van begeleiding aan cliënten met ADHD en ASS. Uitgelegd wordt hoe Ritalin werkt en er wordt antwoord gegeven op vragen als ‘Kan iemand over autisme heen groeien?’  Er is gelegenheid voor de inbreng van eigen casuïstiek.

Vraag voor meer informatie de brochure aan: administratie@academievesta.nl


VAN PSYCHOTRAUMA TOT HERSTEL
PSBK geaccrediteerd
Maandag 9 oktober 2023

Psychotrauma
Wanneer iemand een situatie meemaakt die hij als levensbedreigend of heel schokkend ervaart brengt dit hevige gevoelens van kwetsbaarheid en angst met zich mee.
Soms zijn deze gevoelens zo overweldigend dat ze diepe sporen nalaten in iemands psyche. De psyche is dan ernstig gewond geraakt. We spreken dan ook van een psychotrauma. Iemand met een psychotrauma kan zich jaren na de bedreigende gebeurtenis nog net zo angstig voelen als op dat moment zelf. Hij kan doorlopend waakzaam zijn, snel opvliegend reageren of juist gevoelloos lijken.
Een psychotrauma heeft ook een grote impact op het lichaam en kan o.a. veranderingen in de hersenen tot gevolg hebben.
Helaas wordt psychotrauma nog te weinig herkent en het gedrag dat eruit voorkomt soms betiteld als bv oppositioneel opstandig gedrag of ADHD.
Wie goed naar de mens achter deze etiketten durft te kijken kan soms wel eens tot een heel ander inzicht komen en daarmee tot een heel nadere benadering.

Programma
Tijdens de ochtend-lezing wordt aandacht besteed aan de wat psychotrauma is; welke factoren bijdragen tot het ontstaan ervan; welke sporen een psychotrauma in de hersenen kan achter laten; wat de signalen zijn van een mogelijk achterliggend psychotrauma; uit welke fasen de begeleiding tot herstel bestaat en hoe u als hulpverlener aan dit herstel kan bijdragen. 
s’ Middags leert u a.d.h.v. casuïstiek een algemeen behandelplan op te stellen voor een cliënt met psychotrauma. Er is gelegenheid voor inbreng van eigen casuïstiek

Vraag voor meer informatie de brochure aan: administratie@academievesta.nl


IS MIJN CLIENT SUICIDAAL?
PSBK geaccrediteerd
Donderdag 16 november 2023

Suïcide
Moeilijkheden zijn inherent aan ons bestaan, maar soms belanden mensen in een zodanige situatie dat de balans tussen draagkracht en draaglast in onevenwicht raakt en ze het niet meer zien zitten. Niet elke persoon met problemen raakt in crisis. Niet elke crisis leidt tot suïcidaal gedrag. Wanneer de pogingen om de crisis te overwinnen tevergeefs blijven, kan zich een proces ontwikkelen waarbij de dood zich meer en meer als ultieme oplossing aandient.

Nadenken over leven en dood is wezenlijk voor mensen: het zich bewust worden van het eigen bestaan houdt immers ook het inzicht in dat we over de mogelijkheid beschikken om zelf over leven en dood te beslissen. Voor iemand die het leven niet meer ziet zitten, is zelfmoord niet zozeer een probleem, maar veeleer een oplossing voor zijn/haar problemen. Zelfmoordgedrag is één van de strategieën die mensen aanwenden om crisissen te overwinnen. Het is betekenisvol gedrag. Mensen drukken er iets mee uit, ze willen er iets mee kenbaar maken aan de omgeving. Zelfmoordgedrag is in die zin een communicatiemiddel. Personen die tot suïcidaal gedrag overgaan, kunnen hiermee verschillende boodschappen geven.
Uit onderzoek naar het ontstaan van suïcidaal gedrag, blijkt dat zelfmoord vaak wordt vooraf gegaan door een suïcidaal proces. Dit proces verloopt gedeeltelijk bewust en gedeeltelijk onbewust. Bovendien is slechts een gedeelte ervan zichtbaar voor de omgeving. Het suïcidaal proces veronderstelt een toenemende suïcidaliteit. Dit proces wordt gekenmerkt door de suïcidale gedachten, (telkens terugkerende) suïcidepoging(en) met een in de tijd toenemende graad van suïcidale intentie, planning van de pogingen en toenemende letaliteit van de gebruikte methode. Dit proces kan jaren duren of slechts binnen een termijn van enkele uren plaatsvinden. Toch hoeft het niet onherroepelijk te zijn: het is een proces dat op elk moment gestopt kan worden.
Voor een hulpverlener is kennis van dit suïcidaal proces uiteraard van groot belang om de client in nood de juiste zorg te kunnen bieden.

Programma
Tijdens de ochtend-lezing wordt uitleg gegeven over de risico-factoren en de signalen van het risico op suïcide. Tevens krijgt u inzicht in de fasen van het suïcidaal proces en inzicht in hoe als hulpverlener te handelen in de verschillende fasen van dit proces.
s’ Middags leert u a.d.h.v. casuïstiek de fasen van het suïcidaal proces bij een cliënt te herkennen en een algemeen begeleidingsplan op te stellen. Er is gelegenhied voor inbreng van eigen casuistiek. 

Vraag voor meer informatie de brochure aan: administratie@academievesta.nl


ANGST DE EMOTIE VAN DE GROEI

PsBK geaccrediteerd.
Donderdag 14 december 2023

Angst
Een van onze meest fascinerendste emoties is angst. Angst kan ons in ernstig bedreigende situaties verlammen of juist aanzetten tot handelen om ons eigen leven of dat van onze dierbaren te redden. Angst kan ons klein houden doordat we situaties gaan vermijden of juist aanzetten tot groei door uitdagingen aan te gaan, onze grenzen te verleggen. Angst kan echter ons leven ook verzuren door zich hinderlijkschreeuwend aan ons op te dringen in volkomen veilige situaties. Angst kent veel gezichten. Van angst om te falen tot doodsangst en de niet te onderschatten, in onze maatschappij veel voorkomende, angst om daadwerkelijk te leven. Deze angst kan zich tonen in een algehele ontevredenheid: “Ik heb alles wat een mens zich wensen kan en toch ben ik niet gelukkig.” Verschillende psychologische stromingen vonden hun eigen antwoord in het omgaan met angst. Van ‘anders leren denken’ tot het de angst opzoeken en ‘door je angst heengaan’.Angst is inherent aan het leven en dus zijn voor elke hulpverlener  kennis hierover en vaardigheid in het omgaan ermee van belang. 

Programma
Tijdens de ochtend-lezing wordt aandacht besteed aan de factoren, in ons en om ons heen, die de wijze waarop we met angst omgaan beïnvloeden en wordt besproken in hoeverre wij al dan niet in staat zijn om invloed uit te oefenen op deze emotie. En is het eigenlijk wel een emotie? Tevens worden de verschillende manifestaties van angst belicht en wordt de kijk vanuit verschillende psychologische stromingen op angst besproken.
s’ Middags leert u a.d.h.v. casuïstiek de verschillende vormen van angst bij een client te herkennen en een algemeen begeleidingsplan plan op te stellen. Er is gelegenheid voor inbreng van eigen casuïstiek.

Vraag voor meer informatie de brochure aan: administratie@academievesta.nl

 

OVERIGE NASCHOLINGEN SNRO GEACCREDITEERD:

Van psychotrauma tot herstel

Partnerrelatie begeleiding

Het samengestelde gezin

Groepsdynamica binnen organisaties en gezinnen

Hoe communicatie in kaart te brengen?

Het begeleiden van cliënten met een burn out

Gezinstherapie

De toepassing van Bach remedies binnen het therapeutisch proces

Counseling gezien door de ogen van de gestalttherapie

Psychosomatiek

 

 

 

 

 

  •  

 

 

 Enkele voordelen van onze opleidingen

Onze opleidingen zijn als enige door de SNRO beoordeeld met  ‘Excellent’. U volgt gegarandeerd een opleiding van hoogste kwaliteit.

U leert vanuit verschillende psychologische benaderingen een voor elke cliënt passende begeledingswijze te ontwikkelen en te bieden.

U leert zowel cliënten met enkelvoudige hulpvragen te begeleiden als cliënten met complexe hulpvragen.

U leert zowel zelfstandig te werken als multidisciplinair met bv psychiaters.

Onze lesgroepen bestaan uit maximaal 4 personen waardoor er veel individuele aandacht is voor elke student.

Naast groepsintervisie krijgt u 90 uur individuele begeleiding.

U kunt in uw eigen tempo studeren.

U krijgt vakinhoudelijke ondersteuning bij het opzetten van uw praktijk/onderneming. 

Vanaf het tweede studiejaar kunt u inkomsten hebben uit uw eigen praktijk.

U behaalt tijdens uw opleiding het door zorgverzekeraars verplichte diploma psychosociale basiskennis zonder extra kosten.

U wordt na uw afstuderen opgenomen in de Zorggids.

U kunt na uw afstuderen ook in andere Europese landen als volwaardig therapeut werken.

 

 

 

snro psbk plato hbo
snro psbk plato
CRKBO
nfg
vvvk
vbag
vereniging van natuurgeneeskundig therapeuten
vereniging van integraal therapeuten

Academie Vesta ondersteunt: