ERKENDE OPLEIDING PSYCHO-SOCIALE BASIS KENNIS (PsBK) 

START SEPTEMBER 2024

 

Waarom PsBK?
Cliënten wenden zich in toenemende mate en met een diversiteit aan hulpvragen bij professionals binnen de completere zorg. Om deze cliënten op verantwoorde wijze zorg te kunnen bieden hebben de zorgverzekeraars gesteld dat vanaf
1 januari 2017 iedere complementair werkende zorgaanbieder moet aantonen over bepaalde kennis, inzichten en vaardigheden te beschikken. De Universiteit in Leiden heeft hier, in opdracht van de zorgverzekeraars, opleidingseisen voor opgesteld. Voor psychosociaal werkenden binnen de complementaire zorg zijn deze eisen uitgewerkt in de opleiding PsBK [Psychosociale Basis Kennis]. Het voldoen aan deze opleidingseisen is een voorwaarde voor vergoeding van de consulten van de zorgaanbieder door de zorgverzekeraar.    

Waarom PsBK bij Vesta?
Vesta heeft ruime ervaring in het op boeiende wijze verzorgen van de opleiding PsBK. Sinds 2014 is de PsBk al als onderdeel van de therapeuten opleidingen van Vesta geaccrediteerd door de SNRO.
Met ingang van januari 2024 kan je ook als elders opgeleide zorgprofessional, je PsBK diploma bij Vesta halen. Je krijgt les van docenten met een ruime prakijk- en doceerervaring. Tijdens colleges maak je je de theorie eigen door ze toe te passen binnen praktijkcasussen. In plaatst van één grote afsluitende toets heb je meerder kleine kennis en vaardigheid toetsen.

Inhoud
Medische basiskennis algemeen
Na afloop van de colleges ‘Medische basiskennis algemeen’ weet je hoe het hulpverleningslandschap in Nederland is opgebouwd; wat het verschil in visie is tussen de reguliere en complementaire zorg; wanneer je een client moet verwijzen; hoe diagnostiek en behandeling binnen de reguliere psychosociale zorg plaatsvinden; met welke wetten je in je beroepsuitoefening te maken hebt; hoe je om moet gaan met ethische dilemma’s; waardoor mensen zich ziek kunnen gaan voelen; waar hun eigen invloed op hun ziekzijn begint en eindigt en hoe je het best cliënten over verschillende onderwerpen kan informeren; je weet wat hormonen zijn, waar ze worden geproduceerd en wat hun werking is bij gezondheid en ziekte.

Anatomie en fysiologie en pathologie
Na afloop van de colleges Anatomie, fysiologie en pathologie’ weet je hoe het ademhalingsstelsel en het zenuwstelsel zijn opgebouwd en functioneren én begrijpt hun invloed op het psychisch functioneren van de mens; je weet welke ziekten hierbij kunnen voorkomen en welke psychische gevolgen deze voor een client kunnen hebben.

Psychologie en psychopathologie
Na afloop van de colleges ‘Psychologie en psychopathologie’ heb je kennis van de verschillende psychologische stromingen zoals de biologische-, leertheoretische-, de humanistische- en de systeembenadering en de verschillende daartoe behorende psychotherapie vormen; je weet hoe de psychische ontwikkeling van de mens vanaf de geboorte tot en met de ouderdom verloopt; je begrijpt ook wanneer de gezonde psychische ontwikkeling in het gedrang komt en welke psychische ziektebeelden we onderscheiden.

Farmacologie
Na afloop van de colleges over farmacologie heb je kennis over de voornaamste werking en bijwerkingen van de verschillende medicijngroepen waaronder uiteraard de psychofarmaca.

Therapeutische basisvaardigheden, Gespreksvaardigheden en Cognitieve therapie
Na het deelnemen aan de colleges ‘Therapeutische basisvaardigheden, Gespreksvaardigheden en Cognitieve therapie’ pas je vanuit een therapeutische attitude de nodige gespreksvaardigheden toe waaronder doorvragen, confronteren en terugkoppelen naar begeleidingsdoelen en je past de basisvaardigheden van de cognitieve gedragstherapie toe.

Organisatie
Door middel van zelfstudie bereid je je voor op de colleges. In een digitale leeromgeving maak je daarvoor opdrachten en zelftoetsen en kijkt filmfragmenten. De 12 collegedagen (met lestijden van 10.00 uur tot 13.00 uur en van 13.45 uur tot 18.00 uur) volg je in het landelijke Overasselt bij Nijmegen waar Vesta is gevestigd. De introductie-bijeenkomst die aan de eerste collegedag vooraf gaat vindt online plaats.

Investering
De investering voor deelname is  € 1895 ,- exl. literatuur.

Inschrijving
Je kunt je inschrijven een ingevuld aanmeldingsformuliernaar de administratie te mailen

Contact
Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze administratie: administratie@academievesta.nl

 

 

 

 

 

 
Enkele voordelen van onze opleidingen

Onze opleidingen zijn als enige door de SNRO beoordeeld met  ‘Excellent’. U volgt gegarandeerd een opleiding van hoogste kwaliteit.

U leert vanuit verschillende psychologische benaderingen een voor elke cliënt passende begeledingswijze te ontwikkelen en te bieden.

U leert zowel cliënten met enkelvoudige hulpvragen te begeleiden als cliënten met complexe hulpvragen.

U leert zowel zelfstandig te werken als multidisciplinair met bv psychiaters.

Onze lesgroepen bestaan uit maximaal 4 personen waardoor er veel individuele aandacht is voor elke student.

Naast groepsintervisie krijgt u 90 uur individuele begeleiding.

U kunt in uw eigen tempo studeren.

U krijgt vakinhoudelijke ondersteuning bij het opzetten van uw praktijk/onderneming. 

Vanaf het tweede studiejaar kunt u inkomsten hebben uit uw eigen praktijk.

U behaalt tijdens uw opleiding het door zorgverzekeraars verplichte diploma psychosociale basiskennis zonder extra kosten.

U wordt na uw afstuderen opgenomen in de Zorggids.

U kunt na uw afstuderen ook in andere Europese landen als volwaardig therapeut werken.

 

 

 

snro psbk plato hbo
snro psbk plato
CRKBO
nfg
vvvk
vbag
vereniging van natuurgeneeskundig therapeuten
vereniging van integraal therapeuten
batc beroepsorganisatie