Academie Vesta

Hét expertisecentrum voor integratieve psychotherapie

Op een steenworp afstand van Nijmegen en middenin de bossen van de Hatertse en Overasseltse vennen ligt Academie Vesta. Vesta is een prestigieuze academie waar studenten worden opgeleid tot professionals die bekwaam zijn in het geven van integratieve psychotherapie aan kinderen en volwassenen die kampen met lichte tot zeer ernstige psychosociale problemen. Daarnaast verzorgt de academie diverse lezingen, cursussen en nascholingen.

Academie Vesta is in 2003 opgericht door Marina Boonman - Van der Kroon met als doel de maatschappij te verrijken met zorgprofessionals die in staat zijn om kritisch te denken en zo bij kunnen dragen aan de vernieuwing van de steeds veranderende beroepspraktijk. De constante, hoge kwaliteit van de opleidingen maakt Vesta uniek. De academie heeft plaats voor in totaal 12 studenten. Door de kleine lesgroepen kan iedere student zich optimaal ontwikkelen. De intensieve begeleiding van studenten en het door de SNRO* met ‘excellent’ beoordeelde leerplan brengen integere, vakbekwame therapeuten voort, die oprecht zijn geboeid door alles wat de mens beweegt. Door heel Nederland begeleiden Vesta-therapeuten hun cliënten bij het helen van hun psychische wonden.

In de visie van Vesta heeft de mens van nature de behoefte om zich te ontwikkelen. Soms lukt dat (even) niet om welke reden dan ook. Bijvoorbeeld door een ziekte, een echtscheiding, het overlijden van een dierbare of een baan of opleiding die niet passend is. Hierdoor komt de behoefte tot ontwikkeling in de knel, wat nogal eens kan leiden tot belemmerende denk-, gevoels- en gedragspatronen, zoals piekeren, angsten en verslavingen. Tegelijkertijd biedt dit een kans tot het vergroten van het zelfinzicht en kan daarmee de verdere ontwikkeling een zetje geven. Met behulp van integratieve psychotherapie kunnen belemmerende patronen worden verkend, waarna de cliënt uiting kan geven aan de onderliggende geblokkeerde emoties zoals angst en verdriet. Dit leidt uiteindelijk tot een verandering in de cliënt met betrekking tot de vier dimensies van zijn bestaan: fysiek, sociaal-emotioneel, cognitief en existentieel.

Met de fysieke dimensie wordt ons lichaam bedoeld. Ook ons vermogen om in de materiële wereld te leven en te overleven valt hieronder. Oftewel: hebben we een dak boven ons hoofd en voldoende geld op de bank? De sociaal-emotionele dimensie heeft betrekking op ons gevoelsleven en op de omgang met anderen. Hebben we mensen in onze nabijheid waarmee we zinvol contact hebben en op wie we kunnen terugvallen? De cognitieve dimensie betreft ons vermogen om te denken: zowel de wijze waarop onze gedachten tot stand komen als de inhoud ervan. De existentiële dimensie, ten slotte, gaat over zingeving. Deze dimensie richt zich op de vraag of we ons leven als zinvol en betekenisvol ervaren en vormt het fundament voor de andere dimensies.

Het doel van integratieve psychotherapie is om zorg te dragen voor deze vier dimensies, zodat wij onszelf ontwikkelen en in evenwicht brengen en zo een gezond en bevredigend leven leiden.

Therapeuten die bij Vesta zijn opgeleid werken integratief. Dit betekent dat de cliënt centraal staat, en dus niet één bepaalde methode of werkwijze. Iedere cliënt wordt gezien als mens met geheel eigen gedachten, emoties en gedragingen. Aangezien elke cliënt zich op unieke wijze ontwikkelt,  wordt de begeleiding altijd op maat aangeboden. Dat gebeurt door precies die methodieken bij een cliënt toe te passen die bij deze cliënt, zijn leefwereld en zijn hulpvraag aansluiten. Vesta-therapeuten hebben zich dan ook diverse (zowel reguliere als additieve) begeleidingsmethodieken eigen gemaakt tijdens hun opleiding en zijn bovendien in staat deze geïntegreerd toe te passen.

Daar waar de psychotherapie zich doorgaans enkel richt op de emotionele en cognitieve dimensie van de mens, vindt Vesta dat er tevens oog moet zijn voor de fysieke en de existentiële dimensie van de mens.

Suzan (45 jaar, ICT’er) meldt zich aan voor begeleiding bij een therapeut die bij Vesta is opgeleid. Ze kampt al maanden met een depressie. Door de therapeut wordt tijdens het begeleidingstraject niet alleen gekeken naar de gevoelens en gedachten van Suzan, maar wordt ook zorg en aandacht besteed aan het onderzoeken van de lichamelijke (bijvoorbeeld een verandering en slaap- en eetpatroon, hormonale veranderingen), de materiële (de stijgende energierekening zorgt voor geldzorgen) en de existentiële dimensie (twijfel aan de zin van het bestaan of angst als gevolg van het geloof in een God die straft).

Integratieve psychotherapie is in de visie van Vesta vooral en boven alles een ontmoeting van twee mensen. Therapeuten die bij Vesta zijn opgeleid zijn dan ook zodanig ontwikkeld in hun mens-zijn, dat zij de cliënt daadwerkelijk durven te ontmoeten.

Er is in de samenleving een groeiende behoefte aan therapeuten zoals deze binnen Vesta worden opgeleid. De vorm van zorg die deze hulpverleners bieden sluit de laatste jaren steeds meer aan op behoefte van mensen die, voor zichzelf of voor hun kinderen, op zoek zijn naar professionele begeleiding. Daarnaast is de begeleiding laagdrempelig (een verwijzing van de huisarts is niet nodig) en wordt deze bovendien vaak (deels) vergoed door zorgverzekeraars en gemeenten. Ten slotte zijn de wachtlijsten aanzienlijk korter dan binnen de reguliere zorg.

Op veler verzoek zal Academie Vesta de komende tijd van zich laten horen in diverse publicaties. Zo kan meer bekendheid worden gegeven aan de binnen Vesta ontwikkelde begeleidingswijze en kunnen maatschappelijke ontwikkelingen tegen het ‘Vesta-licht’ worden gehouden.

 

*Stichting Nederlands Register voor Opleidingen.

 
Enkele voordelen van onze opleidingen

Onze opleidingen zijn als enige door de SNRO beoordeeld met  ‘Excellent’. U volgt gegarandeerd een opleiding van hoogste kwaliteit.

U leert vanuit verschillende psychologische benaderingen een voor elke cliënt passende begeledingswijze te ontwikkelen en te bieden.

U leert zowel cliënten met enkelvoudige hulpvragen te begeleiden als cliënten met complexe hulpvragen.

U leert zowel zelfstandig te werken als multidisciplinair met bv psychiaters.

Onze lesgroepen bestaan uit maximaal 4 personen waardoor er veel individuele aandacht is voor elke student.

Naast groepsintervisie krijgt u 90 uur individuele begeleiding.

U kunt in uw eigen tempo studeren.

U krijgt vakinhoudelijke ondersteuning bij het opzetten van uw praktijk/onderneming. 

Vanaf het tweede studiejaar kunt u inkomsten hebben uit uw eigen praktijk.

U behaalt tijdens uw opleiding het door zorgverzekeraars verplichte diploma psychosociale basiskennis zonder extra kosten.

U wordt na uw afstuderen opgenomen in de Zorggids.

U kunt na uw afstuderen ook in andere Europese landen als volwaardig therapeut werken.

 

 

 

snro psbk plato hbo
snro psbk plato
CRKBO
nfg
vvvk
vbag
vereniging van natuurgeneeskundig therapeuten
vereniging van integraal therapeuten
batc beroepsorganisatie